Prezentul proiect va fi realizat de către Asociația „O șansă la viață”, în calitate de solicitant, în parteneriat cu Consulting & Protection S.R.L.

Asociația „O șansă pentru fiecare” este responsabilă de activitatea de formare, organizare și derularea de programe de formare profesionala a adulților (cursuri de inițiere, calificare, recalificare, perfecționare sau specializare), din cadrul parte­neriatului datorită experienței sale în domeniul formării.

Asociația este furnizor de formare profesională autorizat ANC din anul 2013 (printre ocupațiile pentru care este autorizat se numără: Bucătar, Brutar-patiser, Ospătar-chelner, Agent de turism-ghid, Administrator pensiune turistică, Cameristă, etc), ASPF s-a preocupat mereu de creșterea calității în formarea profesională continuă prin alinierea conținutului programelor de formare cu cerințele de pe piața muncii. Experiența Asociației „O șansă pentru fiecare” în domeniul formării și al managementului proiectelor cu finanțare europeană este dovedită de implicarea în 3 proiecte cu finanțare europeană POSDRU 2007-2013.

Consulting&Protection SRL va fi responsabil cu activitățile de informarea, consilierea, orientarea și medierea pe piața muncii prin activitatea de furnizare de servicii specializate pentru stimularea ocupării. Activitatea va fi prestată de partenerul Consulting&Protection SRL, în baza autorizației din 2014, eliberate de AOFM Iași, seria IS, Nr. 25/00040, privind serviciile de informare și consiliere profesională și medierea muncii pe piața internă. Pe baza experienței dobândite de cele două entități în activitățile proiectului, considerăm că experiența celor doi parteneri se completează reciproc, ducând la îndeplinirea cu succes a obiectivului principal al proiectul.