Lansarea proiectului „Ocuparea tinerilor NEETS din județul Iași“

Asociația O șansă pentru fiecare, în calitate de beneficiar, anunță lansarea proiectului „Ocuparea tinerilor NEETS din județul Iași“ (POCU/285/2/4/120532).
Acest proiect este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 2 – Îmbunătăţirea situaţiei tinerilor din categoria NEETs, Operațiune compozită OS. 2.1, 2.2.
„Ocuparea tinerilor NEETS din județul Iași“ va fi realizat de către Asociația „O șansă la viață”, în calitate de solicitant, în parteneriat cu Consulting & Protection S.R.L.
Valoarea totală a proiectului este de 2,248,640.13 lei, din care valoarea cofinanțării Uniunii Eu-ropene este de 2,248,640.13.
Obiectivele specifice ale proiectului vizează:
Creșterea ocupării a minim 166 de tineri NEETs șomeri, cu vârsta între 16 – 24 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunea N-E, respectiv județul Iași,

Îmbunătățirea nivelului de competențe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal pentru minim 255 tineri NEETs șomeri, cu vârsta între 16 – 24 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunea N-E, respectiv județul Iași.

DATE DE CONTACT: Asociația O șansă pentru fiecare | Bulevardul Nicolae Iorga, nr. 19, Iaşi
e-mail: osansapentrufiecareiasi@gmail.com | Telefon: 0332 434 519, 0740 254 881.