Curs AGENT DE SECURITATE – curs de calificare nivel 2

Consulting & Protection SRL in parteneriat cu Asociatia O Sansa Pentru Fiecare, organizeaza:

Curs AGENT DE SECURITATE- curs de calificare nivel 2.

Loc de desfasurare: Iasi, strada Codrescu, nr. 6
Data: 1 aprilie 2021
Contact: osansapentrufiecareiasi@gmail.com sau narcisiancu@yahoo.com

DURATA DE PREGĂTIRE – numărul total de ore este 360, din care:
• pentru pregatire teoretică: 60 ore
• pentru pregatire practică: 300 ore
CERTIFICATE DE CALIFICARE sunt eliberate de Ministerul Muncii şi Protecției Sociale și Ministerul Educaţiei, fiind valabile pe viață, atât naţional cât şi internaţional, prin apostilare, în toate ţările din U.E.
CONDIȚII DE ÎNSCRIERE:
minim studii de bază, vârsta minima 18 ani
Competențe/abilitați specifice:
vigilent, rezistență la efort fizic
Aviz medical:
certificat medical/fișa de aptitudini cu specificația „apt pentru a desfășura activități specifice ca agent de securitate”
Alte condiții (după caz):
sa nu aibă antecedente penale pentru infracțiuni săvârșite cu intenție
sa fie persoane cu cetățenia română sau a unuia din statele membre ale Uniunii Europene
TEMATICA CURS:
1. Gestionarea cu răspundere a resurselor materiale din dotarea postului;
2. Completarea corecta şi lizibila a documentelor specifice serviciului de securitate;
3. Asigurarea permanentă a ordinii de securitate în obiectiv, inclusiv realizarea controlului acces pentru persoane şi autovehicule;
4. Rezolvarea în mod legal şi profesionist, a incidentelor de securitate;
5. Asigurarea informării operative a celor în drept privind ordinea de securitate în obiectiv;
6. Aplicarea corectă a normelor de securitate şi sănătate în muncă;
7. Aplicarea/respectarea permanentă a normelor de protecţie a mediului;
8. Asigurarea menţinerii unor relaţii de muncă eficace.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *