• Minim 180 tineri vor urma cursuri de inițiere, calificare, recalificare, perfecționare sau specializare
  • Minim 75 tineri vor beneficia de servicii de evaluare și certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale, respectiv non-formale și/sau informale

Cursuri de inițiere, calificare, recalificare, perfecționare sau specializare ce se vor realiza în cadrul proiectului ar putea fi:

  • Cameristă,
  • Patiser,
  • Lucrător în comerț,
  • Bucătar.

Cursurile date drept exemplu nu sunt limitative, ele se pot plia și în funcție de solicitările grupului țintă.
Vor fi constituite 9 grupe de câte 20 cursanți pe grupă, rezultând un total de 180 cursanți.

Beneficiarul se va asigura că grupul-țintă va cuprinde cel puțin:

  • 60% – tineri NEETs cu nivelurile de ocupabilitate C și D, respectiv ”greu ocupabil” și ”foarte greu ocupabil”;
  • 40% – tineri NEETs de sex feminin;
  • tineri NEETs cu domiciliul sau reședința în mediul rural;
  • tineri NEETs de etnie romă.