• Furnizarea de servicii specializate pentru stimularea ocupării » Informarea, orientarea și consilierea profesională » Medierea pe piața muncii
  • Organizarea și derularea de programe de formare profesională a adulților (cursuri de inițiere, calificare, recalificare, perfecționare sau specializare)
  • Derularea programelor de formare în vederea inițierii, calificării, recalificării, perfecționării sau specializării a 180 persoane.
  • Organizarea examenelor și certificarea competențe ale persoantelor, dobândite de cursanți în cadrul programelor de formare derulate în cadrul proiectului
  • Evaluarea și certificarea competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale, respectiv non-formale și/sau informale.
  • Evaluarea și certificarea competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale, respectiv nonformale și/sau informale.
  • Plasarea pe piața forței de muncă a membrilor din grupul țintă.